> Doradztwo podatkowe

Skomplikowany system podatkowy w Polsce wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy na temat obowiązujących przepisów i procedur skarbowych. Bez tego tworzenie optymalnej i efektywnej polityki podatkowej obarczone jest dużym ryzykiem.

Zapewniamy stałe wsparcie w zakresie opracowywania strategii podatkowej przedsiębiorstwa oraz prawidłowej realizacji obowiązków fiskalnych. W zakresie naszych usług znajdują się:

  • konsultacje i porady
  • opracowywanie opinii podatkowych
  • sporządzanie pism wyjaśniających i odwoławczych
  • audyt podatkowy
  • doradztwo w zakresie rachunkowości podatkowej

Wspieramy naszych klientów także w bieżących kontaktach z Urzędami Skarbowymi i Izbami Skarbowymi.