> Dotacje

DOTACJE

Sporządzenie dobrego biznes planu jest jednym z podstawowych warunków otrzymania dofinansowania z projektów unijnych oraz programów krajowych. Opracowujemy fachowe analizy obejmujące część finansową, stanowiącą na ogół element najtrudniejszy dla wnioskodawcy:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • analiza cash-flow (przepływy gotówkowe)
  • prognozy finansowe

Przygotowujemy dane do programów i inicjatyw UE oraz wszystkich instytucji udzielających dofinansowania:

  • Urzędu Pracy
  • jednostek samorządu terytorialnego (programy gminne, powiatowe i wojewódzkie)
  • agencji rządowych (PARP, ARiMR, ARR)
  • regionalnych inkubatorów przedsiębiorczości
  • Banku Gospodarstwa Krajowego

Wnioski oparte o nasze biznes plany otrzymują dofinansowania!