Kadry i płace

Uruchomienie/rejestracja działalności

 • Doradztwo dotyczące wad i zalet poszczególnych form prawnych działalności
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności
 • Omówienie zasad i terminów związanych z prowadzeniem działalności
 • Wypełnienie wniosku CEIDG,RG-1
 • Przygotowanie formularza VAT-R
 • Sporządzenie deklaracji do ZUS

 

Usługi kadrowo-płacowe

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych
 • Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło)
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (m.in. imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu)
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników
 • Refundacje PFRON